Trondheimsveien

Infill leilighetsbygg med 16 leiligheter

Carl Berner, Oslo

2018

 

Et infill boligprosjekt. Sterke føringer i gjeldende reguleringsplan ga store begrensninger for utformingen. Det nye bygget bidrar til at det eksisterende byggelsesmønsteret langs Trondheimsveien videreføres. Det er et positivt bidrag til områdets fortetning og urbane karakter. Leilighetene varierer i størrelse fra 35-75 m2. En felles bakgård og takterrasse, i samspill med balkonger mot Rodeløkka bidrar til gode uterom.

Bygget har totalt  7 etg.. U etg. Henvender seg mot Trondheimsveien med en liten næringsdel tiltenkt galleri eller kaffebar. Fasadens hovedmateriale er utført i mørk tegl. Spilefelt i fasade er utføret i tre med en naturlig, varm trefarge. Balkonger i betong med rekkverk i galvanisert stål og innslag av trespiler.