Borgenbråten

Omsorgsboliger og aktivitetshus
Borgenbråten, Asker
2013

22 boliger fordelt på fem avdelinger, hvor hver avdeling har et fellesrom på én til to etasjer. Aktivitetshuset inneholder et aktivitetsrom og et treningsbasseng med tilhørende garderober.

Målgruppen for boligene er unge i aldersgruppen 16 til 20 år, som har behov for kontinuerlig tilsyn og tilrettelegging. Seks av plassene er for unge med kognitiv funksjonsnedsettelse og stort pleiebehov. Disse rommene er utformet som sykehjemsrom, og de øvrige rommene kan endres til sykehjemsrom framover i tid.

Omsorgsboligene er bygget som passivhus, og aktivitetshuset er et lavenergibygg. Byggene er utformet etter krav og anbefalinger fra NS for universell utforming.