Kontoret består av 10 sivilarkitekter MNAL
+ en studerende praktikant og en teknisk tegner

Kim Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Christian Eeg

Sivilarkitekt MNAL

Ed Berentsen

Sivilarkitekt MNAL

Anne-Cathrine Kjensli

Sivilarkitekt MNAL

Marco Schön

Sivilarkitekt MNAL

Øivind Lunde

Sivilarkitekt MNAL

Maren Storihle Ødegård

Sivilarkitekt MNAL

Kiki Brinch Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Janeche Bull Borander

Sivilarkitekt MNAL

Bahman Heidar

Teknisk tegner

Jo Daniel Storengen

Sivilarkitekt MNAL

Peder Lodding

Praktikant