Kontoret består av 10 sivilarkitekter MNAL
+ en studerende praktikant

Kim Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Christian Eeg

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Ed Berentsen

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Anne-Cathrine Kjensli

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Marco Schön

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Maren Storihle Ødegård

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Kiki Brinch Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Janeche Bull Borander

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Øivind Lunde

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Jo Daniel Storengen

Sivilarkitekt MNAL

Portrett - Skaara Arkitekter AS

Peder Lodding

Praktikant

Portrett - Skaara Arkitekter AS