Kontoret består av 9 sivilarkitekter MNAL
+ en studerende praktikant

Kim Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Christian Eeg

Sivilarkitekt MNAL

Ed Berentsen

Sivilarkitekt MNAL

Anne-Cathrine Kjensli

Sivilarkitekt MNAL

Marco Schön

Sivilarkitekt MNAL

Maren Storihle Ødegård

Sivilarkitekt MNAL

Kiki Brinch Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Janeche Bull Borander

Sivilarkitekt MNAL

Peder Lodding

Praktikant