Kontoret består av 11 arkitekter
+ en studerende praktikant og en teknisk tegner

Kim Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Christian Eeg

Sivilarkitekt MNAL

Ed Berentsen

Sivilarkitekt MNAL

Anne-Cathrine Kjensli

Sivilarkitekt MNAL

Stian Lenes

Master i arkitektur

Marco Schön

Sivilarkitekt MNAL

Øivind Lunde

Sivilarkitekt MNAL

Maren Storihle Ødegård

Master i arkitektur MNAL

Knut Sanne Havnevik

Master i arkitektur

Kiki Brinch Skaara

Master i arkitektur MNAL

Bahman Heidar

Teknisk tegner

Jo Daniel Storengen

Master i arkitektur

Peder Lodding

Praktikant