Kontoret består av 14 medarbeidere – 11 arkitekter, en studerende praktikant, teknisk tegner og administrativ medarbeider.

Kim Skaara

Sivilarkitekt MNAL

Christian Eeg

Sivilarkitekt MNAL

Ed Berentsen

Sivilarkitekt MNAL

Marco Schön

Sivilarkitekt MNAL

Øivind Lunde

Sivilarkitekt MNAL

Maren Storihle Ødegård

Master i arkitektur MNAL

Knut Sanne Havnevik

Master i arkitektur

Kiki Brinch Skaara

Master i arkitektur MNAL

Bahman Heidar

Teknisk tegner

Jo Daniel Storengen

Master i arkitektur

Peder Lodding

Praktikant

Gerda Haaversen Barth

Admin. medarbeider

Geirmund Barsnes

Sivilarkitekt MNAL

Fredrik Pedersen

Sivilarkitekt MNAL