Skagen

Fritidsbolig
Bø i Vesterålen
2015

Fritidsbolig formet som en respons på fremherskende vindretninger og behov for skjermede uteplasser. Materialbruken med metalltak og ubehandlet kledning gir assosiasjoner til den nøkterne byggetradisjonen i regionen.

 

Cabin shaped as a response to the prevailing wind directions and needs of sheltered patios. Use of materials with metal roof and untreated cladding reminiscent of the humble building tradition in the region.

 

Press

BO BEDRE Norge
Fotograf Nadia Norskott