Trioparken

Mulighetsstudie helsecluster
Moss
2012

TrioVing-eiendommen er på 60 mål, sentralt beliggende i Moss Kommune. Eiendommen har klassisk industri-/institusjonsbebyggelse i tegl beliggende i en vakker industripark. Målet er å utvikle eiendommen til et ledende cluster for helsetjenester i regionen, med sykehjem, omsorgsboliger, private helsetilbud, offentlige helsetilbud, trening kropp og pleie, foreldre og unge.

Mulighetstudiet viser muligheter for bruk av den eksisterende bebyggelsen og fortetting med nybygg hvor den parkmessige tomtens karakter blir bevart, samt løsninger for adkomst og parkering. Det er lagt stor vekt på universell utforming.