Lyngørfjorden Kystkultursenter

Museumsbygg, kaianlegg og parkeringsområde
Gjeving, Tvedestrand
2015 – dd

Det gamle anlegget til Lyngør Båtbyggeri er regulert til boliger/næring. Oppgaven består i søke reguleringsendring for etablering av parkeringsplass, nye båtplasser og et mindre museum for en privat stiftelse. Eksisterende bygg skal demonteres. Deler av rivningsmaterialene planlegges gjenbrukt i nytt bygg.

Kaianlegget skal fylles ut med ny bryggekant iht. til gjeldende regulering.