Glittre klinikken

Etterbruk av eiendom og klinikkbygg
Glittre, Nittedal
2015 – dd

Glittreklinikken er i dag en lungeklinikk med 96 sengeplasser. Arbeidet utgjør studier for utvikling av tomtarealet og etterbruk av eksiterende bygg. Det arbeides med flere muligheter, både innenfor dagens regulering, samt alternativer som viser høyere utnyttelse og formålsendringer som krever omregulering.