Furuset sentrum

Mulighetsstudie
Furuset, Oslo
2014

Mulighetstudie for de kommunale tomtene på Furuset i lys av pågående områderegulering av Furuset sentrum. Oppgaven utføres som ledd i Groruddalssatsningen og FutureBuilt programmet. Studiet fokuserer på bærekraftig byutvikling. Arbeidet ble utført i dialog med EBY, SYE og Bydel Alna.