Ånnerudskogen

Enebolig

Asker

2016

 

Den langstrakte bygningskroppen er lagt langsmed eiendomsgrensen i nord for å få mest mulig glede av hagen mot sydvest. Tomtens topografi ga mye tilleggsareal i kjeller.

Fasaden er kledd med ubehandlet malmfuru.