Vi har utarbeidet en rekke reguleringsplaner, mange av dem gjennom godt tverrfaglig samarbeid med konsulenter med nødvendig spesialkompetanse. Vi jobber med mange spennende mulighetsstudier og andre tidligfase prosjekter som ikke vises her. Følg med på vår Facebook side (link) for nyheter om pågående prosjekter.