Voksentoppen sykehjem

Voksentoppen sykehjem, mulighetsstudie

Oslo kommune

2015

 

Mulighetstudien viser hvordan 160 plasser kan løses på overordnet nivå. Av de ulike typologier som normalt benyttes for sykehjem, er det i denne mulighetsstudien valgt en desentralisert løsning i carréstruktur – en “landsby” som fungerer mer som bokollektiv med hjemlig preg. I motsetning til et tradisjonelt sykehjem med lange korridorer og tilhørende institusjonspreg, formes bogruppene i vinkelbygg rundt rause og lett tilgjengelige fellesrom.