UCO

Nytt lagerbygg og ombygging hovedkontor
Skedsmo
2016

Prosjektering av nybygg til stillas- og brakkeavdelinger samt lagerhall, med tilhørende kontorfunksjoner. Nybygg ca 1100 m2, samt oppgradering av arealer på tilsammen ca. 13 00 m2. Totalt antall arbeidsplasser med kontorplass ca. 150 stk. Arbeidsplassløsninger i kontorer og felles teamområder, med tilhørende møtefasiliteter. BIM er brukt som prosjekteringsverktøy i alle faser av prosjektet.