Totaktunet

Hyttetun

Rauland, Vinje kommune

2017 – dd

 

Nytt hyttetun med 7 enheter ved Totak, Rauland. Tunet ligger i forlengelsen av et av landets best bevarte gårdstun på Neset. For de nye hyttene var det ønskelig med et helhetlig moderne uttrykk, tuftet på den gamle byggetradisjonen med massive trekonstruksjoner og grønne tak. De langstrakte vifteformede hyttene gjenspeiler orienteringen mot optimale sol- og utsiktsforhold, samtidig som dette gir naturlige skjermede uteplasser og tilpasning til eksisterende terreng. Hver enkelt hytte er nøysomt plassert for å begrense terrenginngrep til et minimum.

Den tradisjonelle materialbruken kombineres med mye glass for å trekke den vakre naturen inn i interiøret. Plasseringen av det transparente oppholdsarealet, på toppen av en mer lukket massivtre sokkeletasje, gjenspeiler ønsket om å forsterke den flotte utsikten ut over det vakre Totakvannet og fjellheimen rundt. Totaktunet blir en vakker symbiose mellom den kulturelle klangbunnen den arkitektoniske tilnærmingen gir, og det verdifulle landskapsrommet det plasseres i. Her skal historien og nåtiden spille på lag.

 

Foto: Luke Tennant