Torp Flyplasshotell

Flyplasshotell

Torp flyplass, Sandefjord

Desember 2016 – 2019

 

Hotellet planlagt som et container basert modulbyggeri plassert på takflaten til eksisterende terminalbygg. Det skal bygges med «smart-moduler» som gir et moderne og urbant preg. Det nye påbygget i 2 etg. følger hovedgeometrien til det eksisterende terminalbygget. I første omgang legges det opp til ca. 120 rom, i tillegg vil det bli konferansefasiliteter. Det legges opp til stor fleksibilitet i romfordelingen og møteromsavdelingen.

Konseptet baserer seg på hotellrom plassert i rekker langs fasadene mot nord og sør, samt enkelte rom i midtsonen mot to indre atrier. Et variert fasadeliv vil bidra til at dette påbygget ikke oppleves som et ensformig og massivt volum, men et spennende og tidsriktig bidrag til bygningsmassen på flyplassen. En større konferansesal med dobbelhøyt volum vil også bli karaktergivende for fasaden. Innvendige atrier sørger for spennende romopplevelser og dagslys inn i midtsonen av hotellet. Tiltaket vil gi terminalområdet et estetisk løft passende for en moderne og fremtidsrettet flyplass.