Storengveien

Tilbygg privatbolig 
Jar, Bærum
2015

Tilbygget følger husets opprinnelig hovedvolum over tre plan. Ved inngangen har huset fått et enkelt tilleggsvolum som underordner seg hovedformen. Begge tilbygninger er malt i samme farge som opprinnelig del for å binde det hele sammen.