Søndre Mysen

Søndre Mysen, boliger og barnehage

Indre Østfold kommune

2018 – dd

Regulering og utvikling av familievennlige boliger og ny sentrumsbarnehage midt i Mysen sentrum. Gårdstunet er planlagt fradelt og den eldre gårdsbebyggelsen vil være en viktig referanse for de nye boligene. Et grønndrag vil knytte barnehagen og sentrum i nord til en populær turvei og det omkringliggende kulturlandskapet i sør. Planområdet utgjør et areal på ca. 26 daa sentralt på Mysen. Det legges opp til blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, felles lekeplass og parsellhage med mulighet for selvdyrking. 

Boligene er planlagt som familieboliger med egen hage, samlet rundt flere mindre fellesområder. Alle boligene er vest- eller sørvendte. Store samlende tak gir et tydelig arkitektonisk uttrykk og karakter som sammen med utstrakt bruk av treverk, i eksponert konstruksjon og kledning, gir tydelig tilknytning til omkringliggende bebyggelse.