Snipetorp

Enebolig
Skien
2008

Huset har tradisjonell volumoppbygning, men moderne detaljer. Dette for å tilpasse seg den bevaringsverdige trehusbebyggelsen og bygningsmiljøet i Snipetorp, og samtidig vise tidsmessig arkitektur.

Fasaden mot veien knekkes, tilpasset kurvaturen i Snipetorpgata. Dette plukker opp tomtens form og bidrar til et kontinuerlig gateløp. Takvinkler og høyder er tilpasset nabohusene og strenge reguleringsbestemmelser.

Prosjektet fikk Skien kommunes Byggeskikkspris 2008.