Skoleveien

Nytt boligflelt med 20 småskala hus

Gamle Teie,  Færder kommune

April 2017 – dd

Prosjektet er bygget opp under hagebytanken som er historisk forankret i området. Bebyggelsen er vertikaldelt med forhager mot gatene og indre hager mot et felles tun. Smug og smett gjennom bebyggelsen bidrar til åpenhet og bryter opp bygningsvolumene.

Det er lagt vekt på bevaring og gjenbruk av historiske spor. Den gamle skolestuen bevares og videreføres som bolig, den gamle trelunden bevares og integreres i lekeplassen og den gamle skolegården videreføres som et boligtun. Bilparkering er i hovedsak lagt under bakken for å frigjøre utearealene.

Arkitektonisk er bebyggelsen utformet med sterke referanser til omkringliggende bygg, småskala trehusbebyggelse, med et moderne bidrag i from av stramme linjer. Det er bevisst skapt en variasjon i høyder, bredder, farger og mellomrom for å skape et differensiert, men harmonisk og åpent inntrykk. Det er lagt stor vekt på stedstilpasning og tilrettelegging for en variert gruppe beboere i forskjellig alderssegment med hovedfokus på barnefamilier.

 

Visualiseringer til salgsprosess i samarbeid med Rift.