Skagen

Fritidsbolig

Bø i Vesterålen

2015

Fritidsbolig formet som en respons på fremherskende vindretninger og behov for skjermede uteplasser. Materialbruken med metalltak og ubehandlet kledning gir assosiasjoner til den nøkterne byggetradisjonen i regionen.

 

Foto: Nadia Norskott