Siggerud

Privat bolig

Siggerud, Akershus

2019

Lengst syd ved Sørmarka, ligger huset i overgangen mellom skogens ro og den spredte småhusbebyggelsen langsmed Siggerudveien. Boligen tar opp i seg høydeforskjellen i den svakt skrånende østvendte tomten. Soveromsfløyen i nord/sydlig retning demmer opp og skjermer utearealet vendt mot skogen og ettermiddagssolen.

Huset er skreddersydd for et par med sans for moderne design og rene linjer. Få rette vinkler er et resultat av ambisjoner om et optimalt akustisk innemiljø.

Rause romhøyder og glidende overganger mellom oppholdssonene, kombinert med store glassflater, bidrar til å trekke skogen inn og prege husets atmosfære. Det gjennomgående lyse designgulvet står som fin kontrast til den grønne skogbunnen utenfor. Gjennomgående innslag av oljet eik gir en god balanse mellom naturlig varme og rene glatte flater.  Huset er kledd med liggende malmfuru i variable bredder, innsatt med jernvitriol og kjønrøk, for jevn og mørk patina – komplementær til skogens variable koloritt.