Schlägergården

Ombygging og tilbygg av vernet gårdstun
Lilleaker, Oslo
2010

Schlagergården består av tre fredede, totalrestaurerte bygninger. I tråd med reguleringsformålet benyttes anlegget til servering, utsalg/håndverk.

Hovedhuset og låven er sammenkoblet med et nytt mellombygg i djerv kontrast. Høyden er holdt så lavt som mulig slik at det underordner seg hovedvolumene.

Tilbygget og restaureringen av de gamle byggene ble gjennomført i tett samarbeid med Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo.