Rosenvilde – villa 

Rosenvilde, boliger i villa 

Bærum kommune

2021-23

Utvikling av eiendom i Bærum. Eksisterende sveitservilla med tilhørende låve er transformert til henholdsvis 5 leiligheter og enebolig. I tillegg er det oppført tre nye eneboliger i skrenten nedenfor den eksisterende bebyggelsen.

Den gamle villaen ble oppført rundt 1880 som pensjonat og har senere blitt brukt som husmorskole og spedbarnshjem, og i den senere tid som kontorlokaler. Huset er regulert til bevaring og intensjonen har vært å tilbakeføre villaen til sitt historiske uttrykk og klassiske sveitserstil.

Villaen har fått 5 nye leiligheter. De store, flotte rommene med gode vindusåpninger er bevart. Leilighetene har fått god takhøyde, gode lysforhold og verandaer med god orientering mot sol og utsikt. Trapperommet er også bevart og rehabilitert.

Foto: Anne Andersen