Rosenvilde – låve

Rosenvilde, boliger i låve 

Bærum kommune

2021-23

Utvikling av eiendom i Bærum. Eksisterende sveitservilla med tilhørende låve er transformert til henholdsvis 5 leiligheter og enebolig. I tillegg er det oppført tre nye eneboliger i skrenten nedenfor den eksisterende bebyggelsen.

Låven har fått nytt liv som enebolig. Fotavtrykk er beholdt og materialitet, farge, detaljer og takform videreført. Teglskive ved inngangspartiet og opprinnelige vinduer i denne er bevart. Nye åpninger er utført med en enkel og knapp detaljering uten omramming for å underordne seg låvens homogene og tette veggflater. De høye, smale vinduene følger rytmen til kledningen og får den samme røde fargen som denne. Interiøret har synlige takstoler og overflater i furu i hovedetasjen på plan 2. Den nye låven har ny uteplass på bakkeplan, en inntrukket terrasse fra hovedetasjen på plan 2 og gode lys og utsiktsforhold.

 

Foto: Anne Andersen