Rosenvilde – enebolig C

Rosenvilde, enebolig C

Bærum kommune

2021-23

Utvikling av eiendom i Bærum. Eksisterende sveitservilla med tilhørende låve er transformert til henholdsvis 5 leiligheter og enebolig. I tillegg er det oppført tre nye eneboliger i skrenten nedenfor den eksisterende bebyggelsen. De tre eneboligene har et enhetlig arkitektonisk utrykk gjennom felles materialbruk og klart arkitektonisk slektskap. Boligene har en stram utforming med knappe detaljer.

Enebolig C består av et langstrakt regulært saltaksvolum som er plassert langs med eksisterende terreng på en bratt og krevende tomt.  Bebyggelsen «demmer opp» bakenforliggende terrengfall og første og andre etasje ligger delvis under terreng.

Man ankommer boligen fra oversiden, med hovedinngang på plan 3. Her finner man også garasje med bodareal, samt en loftstue med sydvestvendt balkong. «Oppdemmet» bakenforliggende terreng fungerer som gårdsplass og manøvreringsareal for bil. På plan 2 ligger kjøkken og stue, samt masteravdeling. Deler av stuen har åpent opp til etasjen over. Mot sydvest, i direkte forbindelse med kjøkken og spisestue, ligger et romslig uteareal på terreng. Stue og kjøkken åpner seg med store vinduer mot utsikt og uteareal. Plan 1 inneholder soverom med en tilhørende stue, samt boder og teknisk rom. Samtlige oppholdsrom har direkte utgang til oppholdsareal på terreng.

Det primære materialet i fasaden er en liggende trekledning som er differensiert for å skape sammenheng og dynamikk i fasadenes utrykk. Taket er utført med båndtekking.

 

Foto: Anne Andersen