Rosenvilde – enebolig A + B

Rosenvilde, enebolig A og B

Bærum kommune

2021-23

Utvikling av eiendom i Bærum. Eksisterende sveitservilla med tilhørende låve er transformert til henholdsvis 5 leiligheter og enebolig. I tillegg er det oppført tre nye eneboliger i skrenten nedenfor den eksisterende bebyggelsen. De tre eneboligene har et enhetlig arkitektonisk utrykk gjennom felles materialbruk og klart arkitektonisk slektskap. Boligene har en stram utforming med knappe detaljer.

Enebolig A og B er to eneboliger som er planlagt over samme lest på en bratt og krevende tomt.

Boligene er utformet som langstrakte, regulære bygningsvolumer med asymmetrisk saltak. Bebyggelsen er plassertlangs med eksisterende terreng og «demmer opp» bakenforliggende terrengfall. Første og andre etasje ligger delvis under terreng, mens man fra tredje etasje får utsyn i alle retninger. Samtlige etasjer har direkte utgang til uteplasser på terreng.

Boligene har hovedinngang på plan 1. Her finner man også garasje med bodareal, tekniske areal og et soverom/gjesterom. På plan 2 ligger soverom, samt en liten stue. På plan 3 ligger kjøkken, stue og hjemmekontor/bibliotek. Etasjen åpner seg mot utsikten og uteoppholdsareal på «oppdemmet» terrenget i bakkant av boligene. Stuen har raus romhøyde under skråtaket. Mot sydvest ligger en overdekket veranda med direkte tilgang til spisestue og uteareal på terreng.

Det er åpent opp mellom første og andre etasje ved trapp for å gi rikdom i bevegelsessekvensen fra inngangen i første etasje og opp til de primære oppholdsrommene i tredje etasje

Det primære materialet i fasaden er en liggende trekledning som er differensiert for å skape sammenheng og dynamikk i fasadenes utrykk. En veggskive ved inngangen tar opp i seg materialiteten fra terrengmurer. Taket er utført med båndtekking. Vinduer er plassert med stort relieff for å gi fasaden en større dybde.

 

Foto: Anne Andersen