Røen Store

Enebolig
Søndre Land
2014

Kårbolig på en etasje, lagt i vinkel rundt eksisterende naturstensmur som tar opp høydeforskjell til hagen foran hovedbølet. En viktig premiss var at den nye boligen skulle ligge godt avskjermet fra det historiske hovedhuset.