Prestmoen

Rekkeboliger og eneboliger
Prestmoen, Stjørdal
2012

9 boligenheter, forbundet i rekke med garasje og takterrasse mellom hver. En svært detaljert reguleringsplan med klare byggegrenser ga føringer for plassering, fotavtrykk og høyder.

Boligene er planlagt som modulbyggeri og produsert i Litauen. Modulskjøter er godt kamuflert utvendig med sort/hvitt kontraster og sprang i fasadeliv, og ved hjelp av integrerte hyller invendig i trapperom.

I tillegg til rekkeboligene ble det satt opp flere frittstående ene- og to mannsboliger, som prototyp ferdighus for oppdragsgiver og modulleverandør Novicon. Prototypene er prosjektert i samarbeid med Poulsson & Pran Arkitekter.

Foto: Jonas Adolfsen