Oslo Vinterpark

Skianlegg, servicebygg og klatrepark 

Tryvann, Oslo
2012 – dd

Siden 2012 har Skaara Arkitekter AS som utførende arkitekt, og rådgiver alpint NSF, bidratt med planlegging og realisering av en rekke tiltak. Oppgaven består i utforming av servicebygg, driftsbygninger og skianlegg. Prosjekteringen skjer med et overordnet fokus på miljø, energi og bærekraft.

Reguleringsbestemmelsene setter strenge rammer for utformingen. Med grove robuste trekonstruksjoner og panelkledning, store takoverheng, ens takvinkel, store glassflater kombinert med lukkede fasadepartier er de enkelte bygninger gitt et felles arkitektonisk uttrykk, for å sikre et enhetlig bygningsmiljø.

Ny varmestue/restaurantbygg er oppført vis-à-vis Toppsenteret ved hovedadkomsten fra parkeringsplassen på Tryvann. Dette er bygget over samme lest som eksisterende bygg slik at disse danner en helhetlig portal inn i anlegget. Total areal ca 930m2 BRA.