Lille Herbern

Lille Herbern, Oslo seilforening

Oslo kommune

2018 – dd

Oslo Seilforening eier øya Lille Herbern utenfor Bygdøy. Her har de klubbhus, brygger og restaurant. De ønsker å regulere øya Lille Herbern fra uregulert område, til Småbåthavn og grønnstruktur. Målet er å fornye anleggene på Lille Herbern gjennom utskifting av eksisterende bruksbygg og nybygg av klubbhus.
Det foreslås et nytt bygg med lager, driftskontor, garderober og toaletter i én etasje og et nytt klubbhus i én etasje. Reguleringsprosessen er i gang.