Norefjellbyen

Ny fjellandsby med sentrumsbebyggelse og servicesenter

Norefjell

2018 – dd

 

 

Norefjell skal utvikles som en attraktiv helårsdestinasjon med utvidet kapasitet på skianlegg, bebyggelse og øvrig infrastruktur – i henhold til ny Visjon Master Plan 2040.
Oppgaven består i å utarbeide mulighetsstudie for en ny fjellandsby som skal fungere som ny inngangsportal for hele destinasjonen.
Det nye sentrum planlegges for ca 2500 varme senger fordelt på kompakt sentrumsbebyggelse med gågate og møteplasser, samt flere stortun som omkranses av mindre leilighetsbygg. Dette skal sikre høy aktivitet hele året og bidra til et bærekraftig næringsgrunnlag for kommunen.
Planene er innsendt som arealinnspill til rullering av kommuneplan for 2019-2035.