Lyngørfjorden Kystkultursenter

Museumsbygg, kaianlegg, garasjer og parkeringsanlegg

Gjeving, Tvedestrand kommune

2019

 

Nybygget erstatter bygningsmassen til det gamle Lyngør Båtbyggeri. Hoveddelen inneholder en privat historisk samling; Lingård Skuteminne. I øvrige deler på hovedplanet finnes et forsamlingslokale og informasjonsutstilling for Raet Nasjonalpark.

Bygget fremstår som et ekko av de gamle sjøbuene med sine gavlmotiver mot sjøen og langstrakte volumer tett intil hverandre. Det bakenforliggende garasjeanlegget er utført med samme material- og fargevalg og plukker opp gavlmotivene på kulturbygget.

Sjøfronten er utvidet og oppgradert med ny steinsatt kaifront, tilgjengeliggjort for allmenheten. Parkeringsområdet er parkmessig opparbeidet med høy kvalitet på belegg, kanting, vegetasjon.

Hele anlegget markerer et stort løft for lokalmiljøet og fremstår som et nytt flott landemerke forankret i stedets maritime historie.