Lygna

Lygna, klimapositivt hyttefelt, forstudie

Gran kommune

2018 – dd

I forbindelse med en større feltutbygging av tradisjonelle hytter på Lygna i Gran kommune, ble Skaara Arkitekter engasjert for å utrede mulighetene for et  klimapositivt hyttefelt. Man ønsket å utvikle et forbildeprosjekt som skulle være til inspirasjon for hyttebyggere nasjonalt og internasjonal og bidra til lokal verdiskapning og samtidig være økonomisk bærekraftig for grunneiere og investorer.

Utgangspunktet for prosjektet var et delfelt på omtrent 190 daa, anslått til å kunne romme omtrent 90 tradisjonelle hytter. Feltet er en del av en pågående større hytteutbygging på totalt 1000 tradisjonelle hytter og fritidsboliger. Arbeidet har resultert en forstudie som blant annet inneholder et arkitektonisk helhetlig konsept, et forslag til bebyggelsesmønster og utkast til en eksempelhytte. Det er søkt om midler til klimasatsing i kommunene fra Miljødirektoratet der målet er å konkretisere forstudiene og til slutt bygges av grunneier, slik at klimaeffekten kan måles og evalueres.