Lillesteile

Enebolig

Ullern/Lilleaker, Oslo

2018

 

Lillesteile ligger innfelt i åsryggen mellom to store eneboliger i hagen til Villa Steile (oppført i 1920). Hovedformålet var å la det nye bygget underordne seg de to eksisterende nabobyggene uten å ruve i terrenget eller ta utsikt. Dette som et svar på fortettingsproblematikken i Oslos småhusområder.

Det langstrakte smale bygget er delt opp i to volumer som er forskjøvet horisontalt og vertikal for maksimal terrengtilpasning, og for å sikre lysinnslipp og utsyn fra øst og vest.

Gjennomgående høy kvalitet på innvendig materialbruk med slipt betong, eik og osp panel.

Utvendig kledning med rhombus profiler i malmfuru, innsatt med jernvitriol. Sedum tak sørger for hyggelig utsikt over takflaten fra tilliggende nabohus.

 

Foto: Ivan Brodey