Låven i Lyngør

Bolig
Lyngørsiden, Tvedestrand kommune
2015

En overordnet forutsetning for ombygning og forlengelse av låven var å bevare det historiske preget av den gamle låvebygningen. Gamle fotografier viser en lukket bygningskropp med takløft på begge sider forbundet med en låvebro på østfasaden. Låvebroen er reetablert og større åpninger lagt til takløftene og gavl mot syd. De største åpningene har skodder som gir bygget et lukket preg når det ikke er i bruk. Øvrige vinduer er små, og ivaretar det lukkede låve-preget.

Med dette forsøker man å gjenskape den gamle låvebygningen i fordums størrelse og bygningsuttrykk, men med en ny bruk som aktivt vern av kulturhistoriske verdier. Alt med respekt og tilpasning til det bygningsmiljø den tilhører.