Jarveien

2 eneboliger
Jar, Bærum
2010

Begge boligene er utformet med samme arkitektoniske formspråk og volumoppbygging. God terrengtilpasning på bratt tomt med god utsikt fra toppetasjene var styrende faktorer. I tillegg til bygningenes slanke proposjoner, skaper pulttak med fall i lengderetning dynamikk og god romopplevelse i topp-etasjene.

Begge hus har romslige takterrasser mot sjøutsikten. Dette forsterkes ved store åpne glassfasader og gir optimale sol- og utsiktsforhold. Hus C har i tillegg en takterrasse på integrert garasje som også forbindes med baldakin over adkomst til hovedinngang. For å sikre best mulig ute-oppholdsarealer ble nedre del av eiendommen terrassert med lave forstøtningsmurer i betong.