Hytte Tvedestrand

Fritidsbolig

Tvedestrand kommune

2019-2021

 

Eksisterende hytte og uthus er erstattet av ny bebyggelse med tilnærmet samme grunnflate. På tuftene til det gamle uthuset er det bygget et anneks. Den nye hytta og annekset har et felles arkitektonisk utrykk og materialpalett: grunnmur i naturstein, yttervegger kledd i termoask og taket tekket med keramisk takstein. Utformingen er preget av en knapp detaljering med rause taktutstikk langs med langveggene. Store vindusfelt åpner seg mot fjorden og uteplasser.

Hytta har en eksponert og regelmessig trekonstruksjon som gir karakter til rommene. I stuen er det åpent opp mot loftsetasjen, noe som gir en god romlighet og kontakt mellom etasjene. Mot fjorden strekker en skyvedør seg i hele lengden av hytta, noe som gjør det mulig å åpne halve fasaden mot den utenforliggende verandaen.