Holgerslyst barnehage

Barnehage

Ullern, Oslo kommune

2019

 

Ny menighetsbarnehage med to avdelinger. Bygget kompletterer det store uterommet mellom Bestum Skoles borggård og eksisterende menighetshus/kapell vis-a-vis. Løsningen er på ett plan, lagt inn mot skråningen mot tilliggende gravlund og favner om det eksisterende ute lekeareal. Menighetshuset er, oppgradert i samarbeid med Driv Arkitekter, blant annet med ny kafé som med sin orientering og terrasse mot gaten bidrar til å gi mere liv til området.

Til tross for et svært lavt budsjett er bygget utført med god kvalitet. Takket være sofistikert men nøktern materialbruk og harmonisk fargepalett oppleves interiøret som raust, lunt og romslig. De to avdelingene åpner seg ut mot lekearealet i midten. Disse er forbundet med felles kjøkken/spiseareal ved inntrukket overdekket inngangsparti. Personalavdelingen ligger delvis innskutt i terrenget, visuelt forbundet med barnas avdelinger gjennom en liten sentral lysgård. På grunn av den relativt brede bygningskroppen er det lagt inn overlys enkelte steder for økt lysinnslipp og romfølelse.

Fasaden er utført med murpuss nøye tilpasset pussfarge på eksisterende menighetshus. Inntrukket fasadeparti mot øst er kledd med beiset treverk for å myke opp respondere på lekearealet. Sedumtaket forsterker inntrykket av et lavt terrengtilpasset bygg.

Det gamle lekearealet er oppgradert med nytt dekke og nye lekeapparater. Dette danner hjertet i det nye anlegget som fremstår som en helhetlig, åpen og inviterende plass for gammel ung – et sted for alle.

 

Foto:

Rasmus Fjeldheim Dale