Brygga Henningsvær

Privat bolig – tilbygg/transformasjon

Henningsvær, Lofoten

2020

 

Prosjektet er et resultat av rehabilitering og transformasjon av et gammelt trandamperi i Lofoten bygget på tradisjonelt vis i 1939. Etter vinterstormen «Berit» 2011 ble brygga i Henningsvær alvorlig skadet slik at deler av bygget måtte rives og bygges opp på nytt.

Det nye tilbygget føyer seg sømløst inn i Henningsværs eksisterende bebyggelse og tar opp formspråket fra nærområdet som er preget av småskala saltakshus. Med samme volum og takform som tidligere fremstår den som et ekko av originalen. Ved bruk av transparente aerogel-plater på yttervegger og tak blir resultatet et tidsmessig uttrykk som samtidig sklir godt inn i det historiske kulturmiljøet. I mørketiden lyser den forsiktig opp som en svakt glødende lanterne og skaper liv på brygga.

Den innovative bruken av høyisolerende og transparante aerogel-plater gir en unik opplevelse av interiøret. Dagslyset diffuseres inn uten skarpe skygger. Kombinert med store vindusåpninger, som rammer om utsikten til omgivelsene, gir kontrastene mellom det konkrete og det imaginære utsynet en spennende atmosfære innvendig.

Skulpturelt utformede limtrekonstruksjoner med røff industriell detaljering fremhever kontrasten til de tradisjonelle tredetaljene i den gamle bevaringsverdige delen. Øvrig spesialinnredning med hvitfarget kjøkken, lyse treoverflater, og skreddersydd trapp med spiler og netting, understreker transparensen ytterligere, og viser et klart og tydelig grep, gjennomført med høy kvalitet i alle detaljer.

De vakre håndlagede trekonstruksjonene og ståldetaljene bades i et dempet lys som understreker den komplentative atmosfæren i tilbygget.

 

Foto: Marco Schön