Bjerkelundsveien

Enebolig
Jar, Bærum
2011

Eneboligen er prosjektert med et tidsaktuelt, moderne og stramt uttrykk. To rettvinklede hovedvolumer med flate tak, presise detaljer og avslutninger danner en helhet med avtrapninger, nisjer og terrasser.

Tomten ligger tilbaketrukket fra Bjerkelundsveien i et etablert villaområde. Uteoppholdsarealer ligger på terreng sør og sørvest for boligen og på delvis overdekket terrasse med flott utsikt over Oslofjorden mot sørøst.

Foto: Anne Bråtveit