Aslakveien

Boligblokker – fasaderehabilitering
Røa, Oslo
2011

Boligblokkene framstod som store og umoderne, med dårlig isolerte platekledde fasader. Begge ble etterisolert og oppgradert med lys tegl fasader.

Et viktig arkitektonisk grep var å tydeliggjøre inngangspartiene på balustradene. De er lyssatt og markert med overbygg ut over balustradene.

Terrassene er fornyet med rekkverk, utført i trespiler med ulike høyder og bredder.