Vi etterstreber nøktern formgiving, hvor målet er å forenkle, samtidig som vi balanserer ut kompleksiteten som enhver arkitektonisk utfordring gir.